Latest funny Marwari Jokes

धणी- आज सजधज के कठे जा री से?
लुगाई- आत्महत्या करणे जा री सुं
धणी- तो इत्तो मेकअप क्यूँ करयो है
लुगाई- काल अख़बार म्हें म्हारो फोटू भी तो छपसी

———————

मारवाड़ी की पत्नी, “म्हने लागे म्हारी छोरी को अफेयर चालु है”।
पति: वो क्यूँ?
पत्नी: “पॉकेट मनी” कोनी माँगे आजकल।
पति: हे भगवान, इं को मतलब लड़को मारवाड़ी कोनी है।

———————

एक मारवाड़ी को एक्सीडेंट हो ग्यो…..
डाक्टर बोल्यो-टांकों लगाणो पड़ेगो
मारवाड़ी- कित्तो पीसो लागेगो?
डाक्टर-2000 रिपया लागसी
मारवाड़ी- अरे !!!
भाया ….टाँकों लगाणों है…एंब्रोईडरी
कोणी करवाणी…..

———————

…….मारवाडी ……
छोरो – आई लव यू
छोरी – चूप रे गेलसप्पा, एक लेपड मेलियो नी तो सीधो जोधपुर पुगेला

———————

एक मारवाडी भगवान सु
अरज करे
हे मारा छतीस करोड देवी देवता
मारे ज्यादा कइ कोनी छावे बस
आप सब मने एक -एक रुपया
री मदद कर दो महारो जीवन
सफल होजाए

16 thoughts on “Latest funny Marwari Jokes”

Leave a Reply to krishan yadav yadav Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *