Latest Rajashtani Pati Patni Joke

*पत्नी बोली* ….
ओ जी थे हर बात मं म्हारा पीहर वाला न बीच मं क्यूँ ल्याओ हो।

जो केवणो है म्हन सीधो- सीधो के दिया करो

*पति बोल्यो* :
देख बावळी, अगर आपणो मोबाइल खराब हु ज्याव तो आपां मोबाइल न थोड़ी बोलां ,

गाल्यां तो कंपनी वाला न ही काढस्यां नी

गेल सफी कठई की………

One thought on “Latest Rajashtani Pati Patni Joke”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *